Кривично одељење

СЕНТЕНЦЕ - кривична материја

Концентрат опијумског мака као предмет кривичног дела Величина: 0.07 MB
Делимично образложење пресуде Величина: 0.07 MB
Дозвољеност доказа саслушања полицијских службеника у својству сведока Величина: 0.07 MB
Дозвољеност жалбе оштећеног - чл.433 ст.4 ЗКП Величина: 0.07 MB
Испуњеност претпоставки за изручење у екстрадиционом поступку Величина: 0.07 MB
Насиље у породици учињено према више лица Величина: 0.07 MB
Неоснованост молбе за пуштање на условни отпуст учиниоца кривичног дела против полне слободе према малолетним лицима Величина: 0.07 MB
Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога - чл.246 КЗ Величина: 0.07 MB
Одлучивање о имовинско-правном захтеву Величина: 0.07 MB
Пореска утаја Величина: 0.07 MB
Примање мита у продужењу Величина: 0.07 MB
Проценат садржаја амфетамин сулфата као услов постојања кривичног дела из чл.246 ст.1 КЗ Величина: 0.07 MB
Трошкови кривичног поступка када је поступак вођен по приватној тужби Величина: 0.07 MB
Застарелост извршења новчане казне Величина: 0.06 MB
Злоупотреба овлашћења у привреди Величина: 0.07 MB