Контакт подаци

Виши суд у Сомбору

 

Адреса: Венац Степе Степановића бр.13, 25101 Сомбор
Телефон: +381 (0)25 412 446
Факс: +381 (0)25 416 221
Електронска пошта: uprava@so.vi.sud.rs

Матични број: 08864292
ПИБ: 106400521
Жиро-рачун (рачун извршења буџета РС): 840-1620-21
Јединствени број буџетског корисника: 80453
Жиро-рачун (судске таксе): 840-29604845-54
Жиро рачун (казне): 840-29578845-66
Жиро рачун (депозит): 840-258802-13

Председник суда

Бранислав Петковић
Телефон: +381 (0)25 414 033
Електронска пошта: predsednik@so.vi.sud.rs 

Секретар суда, портпарол и овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја

Мр Манела Оперта Подунавац
Tелефон: +381 (0)25 412 446
Eлектронска пошта: manela.podunavac@so.vi.sud.rs

Службеник задужен за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Јелена Косовић
Телефон: +381 (0)25 412 446
Електронска пошта: jelena.kosovic@so.vi.sud.rs

Шеф рачуноводства

Весна Родић
Tелефон: +381 (0)25 418 163
Eлектронска пошта: vesna.rodic@so.vi.sud.rs

Управитељ писарнице

Бранко Вулић
Телефон: +381 (0)25 412 464
Факс: +381 (0)25 412 163
Електронска пошта: branko.vulic@so.vi.sud.rs