Председник Вишег суда у Сомбору, Бранислав Петковић, дана 09. новембра 2022. године оглашава:

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места државних службеника - записничара и судијских помоћника у Вишем суду у Сомбору