Председник Вишег суда у Сомбору, Бранислав Петковић, дана 07. новембра 2022. године донео је одлуке о потреби попуњавања радних места у Вишем суду у Сомбору спровођењем јавног конкурса.