На основу одредбе члана 3. став 1. и члана 6. Судског пословника, Уредбе о мерама за време ванредног стања (“Сл.Гласник РС” бр.31/20) и Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања (“Сл.Гласник РС” бр.31/20), Препоруке Министарства правде за рад судова и јавних тужилаштава за време вандредног стања проглашеног 15.03.2020. године број:112-01-557/2020-05 од 17.03.2020. године, председник Вишег суда у Сомбору доноси упутство и одлуку.