Дана 04. децембра 2019. године, у Вишем суду у Сомбору одржан је састанак у организацији председника Апелационог суда у Новом Саду - судије Мр Дарка Тадића са председницима подручних виших судова, ком је присуствовао и председник Врховног касационог суда - судија Драгомир Милојевић.

Теме састанка су биле:

  1. Резултати рада виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду - деветомесечни извештај о раду у 2019. години;
  2. Реализација програма решавања старих предмета у судовима;
  3. Текуће активности у процесу усаглашавања судске праксе.