ОВЕРА ДНЕВНИКА И ИЗВРШЕНИХ ПРЕВОДА И ОВЕРА које врше стални судски тумачи могућа је на адреси Вишег суда у Сомбору - Венац Војводе Степе Степановића бр.13, на следећим местима и у назначеном времену: 

 

Канцеларија бр.20 (приземље) - судија Валентина Кнежевић, првог радног дана у месецу у времену од 12 до 13 часова.

 

Канцеларија бр.71 (3.спрат) - судија Бранислав Петковић, првог радног дана у месецу у времену од 12 до 13 часова.

 

Канцеларија бр.73 (3.спрат) - судија Добрила Мрдак, првог радног дана у месецу у времену од 12 до 13 часова. 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 025/412464 и 025/414033