У Вишем суду у Сомбору судијски сарадник Јелена Косовић се задужује за обављање послова у области помоћи и подршке оштећенима и сведоцима, која је прошла и одговарајућу обуку за ове послове.