S U D S K A   P R A K S A

Građansko odeljenje:

Krivično odeljenje:

 1. Koncentrat opijumskog maka kao predmet krivičnog dela
 2. Delimično obrazloženje presude
 3. Dozvoljenost dokaza saslušanja policijskih službenika u svojstvu svedoka
 4. Dozvoljenost žalbe oštećenog - čl.433 st.4 ZKP
 5. Ispunjenost pretpostavki za izručenje u ekstradicionom postupku
 6. Nasilje u porodici učinjeno prema više lica
 7. Neosnovanost molbe za puštanje na uslovni otpust učinioca krivičnog dela protiv polne slobode prema maloletnim licima
 8. Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - čl.246 KZ
 9. Odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtevu
 10. Poreska utaja
 11. Primanje mita u produženju
 12. Procenat sadržaja amfetamin sulfata kao uslov postojanja krivičnog dela iz čl.246 st.1 KZ
 13. Troškovi krivičnog postupka kada je postupak vođen po privatnoj tužbi
 14. Zastarelost izvršenja novčane kazne
 15. Zloupotreba ovlašćenja u privredi