O G L A S N A   T A B L A

■ KODEKS ponašanja državnih službenika Pogledaj dokument

■ UPUTSTVO o načinu pristupa, sistemu rada i načinu postupanja "INFO-SLUŽBE ZA PODRŠKU ALTERNATIVNOM REŠAVANJU SPOROVA" u Višem sudu u Somboru. Pogledaj uputstvo

■ OVERA DNEVNIKA IZVRŠENIH PREVODA I OVERA koje vrše stalni sudski tumači moguća je na adresi Višeg suda u Somboru - Venac Vojvode Stepe Stepanovića br.13, na sledećim mestima i u naznačenom vremenu:

Kancelarija br.20 (prizemlje) - sudija Valetina Knežević, prvog radnog dana u mesecu u vremenu od 12 do 13 časova.

Kancelarija br.71 (3.sprat) - sudija Branislav Petković, prvog radnog dana u mesecu u vremenu od 12 do 13 časova.

Kancelarija br.73 (3.sprat) - sudija Dobrila Mrdak, prvog radnog dana u mesecu u vremenu od 12 do 13 časova.

KONTAKT TELEFONI: 025/412464 i 025/414033

■ SLUŽBA ZA POMOĆ I PODRŠKU - u Višem sudu u Somboru sudijski saradnik Jelena Kosović se zadužuje za obavljanje poslova u oblasti pomoći i podrške oštećenima i svedocima, koja je prošla i odgovarajuću obuku za ove poslove.Kontakt telefon: 025/412446 lok. 309

■ POSETA I OBILAZAK učenika srednjih škola Višem sudu u Somboru 23.maja 2018.godine u organizaciji predstavnika OEBS-а.

Portparol Viseg suda u Somboru objasnjava ucenicima srednjih skola Ucenici sa predstavnicima OEBS-a u poseti Visem sudu u Somboru Portparol Manela Operta Podunavac Ucenici u razgledanju sudnice Viseg suda u Somboru

■ PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - Ovlašćeno lice u Višem sudu u Somboru za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je samostalni savetnik Mr Manela Operta Podunavac, koja je ujedno i portparol suda.Kontakt telefon:025/412446 lok.301