О   S U D U

Adresa: Venac Vojvode Stepe Stepanovića br.13, 25101 Sombor
Telefon: +381 (0)25 412 446
Faks: +381 (0)25 416 221
Elektronska pošta: uprava@so.vi.sud.rs
Matični broj: 08864292
PIB: 106400521
Tekući račun: 840-979621-74

Rešenjem Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 27.septembra 1952. godine ustanovljen je Okružni sud u Somboru. Rešenje je objavljeno u Službenom glasniku Autonomne pokrajine Vojvodine Narodne Republike Srbije br.8 od 1.oktobra 1952. godine. Okružni sud je sa radom počeo 1.januara 1953. godine po odredbi Poverenika za pravosuđe Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i pod tim je nazivom je radio do 31.decembra 2009. godine.

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije broj 116 od 22.decembra 2008. godine ustanovljen je Viši sud u Somboru za područje Osnovnog suda u Somboru. Pod tim nazivom je počeo sa radom 1.januara 2010. godine.

Aktuelnim izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Viši sud u Somboru je nadležan za područje Osnovnog suda u Vrbasu i Osnovnog suda u Somboru, tj. za teritoriju opština Apatin, Odžaci, Vrbas, Kula, Srbobran i grad Sombor.

Viši sud u Somboru je sud opšte nadležnosti. (vidi detaljnije).