K O N T A K T I

Predsednik suda: Branislav Petković
telefon: +381 (0)25 414 033
elektronska pošta: predsednik@so.vi.sud.rs

Zamenik predsednika suda: Radmila Vujin
telefon: +381 (0)25 412 446
elektronska pošta: radmila.vujin@so.vi.sud.rs

Sekretar suda, portparol i ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima
za pristup informacijama od javnog značaja:
Mr Manela Operta Podunavac
telefon: +381 (0)25 412 446
elektronska pošta: manela.podunavac@so.vi.sud.rs

Administrativno - tehnički sekretar: Jovanka Beljanski
telefon: +381 (0)25 412 446
elektronska pošta: jovanka.beljanski@so.vi.sud.rs, uprava@so.vi.sud.rs

Upravitelj pisarnice: Marta Ivošev
telefon: +381 (0)25 412 464
faks: +381 (0)25 412 163
elektronska pošta: marta.ivosev@so.vi.sud.rs

Šef daktilo-biroa: Mira Vulin
telefon: +381 (0)25 412 464
elektronska pošta: mira.vulin@so.vi.sud.rs

Šef računovodstva: Vesna Rodić
telefon: +381 (0)25 418 163
elektronska pošta: vesna.rodic@so.vi.sud.rs

Šef pravosudne straže: Milisav Mirosavljević
telefon: +381 (0)25 412 464

Za pomoć i podršku svedocima i oštećenima: Jelena Kosović
telefon: +381 (0)25 412 446
elektronska pošta: jelena.kosovic@so.vi.sud.rs

Sistem administratori: Ivana Suzić i Miomir Ercegović
telefon: +381 (0)25 412 464
elektronska pošta: admin@so.vi.sud.rs