С У Д С К А   П Р A К С А

Грађанско одељење:

Кривично одељење:

 1. Концентрат опијумског мака као предмет кривичног дела
 2. Делимично образложење пресуде
 3. Дозвољеност доказа саслушања полицијских службеника у својству сведока
 4. Дозвољеност жалбе оштећеног - чл.433 ст.4 ЗКП
 5. Испуњеност претпоставки за изручење у екстрадиционом поступку
 6. Насиље у породици учињено према више лица
 7. Неоснованост молбе за пуштање на условни отпуст учиниоца кривичног дела против полне слободе према малолетним лицима
 8. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога - чл.246 КЗ
 9. Одлучивање о имовинско-правном захтеву
 10. Пореска утаја
 11. Примање мита у продужењу
 12. Проценат садржаја амфетамин сулфата као услов постојања кривичног дела из чл.246 ст.1 КЗ
 13. Трошкови кривичног поступка када је поступак вођен по приватној тужби
 14. Застарелост извршења новчане казне
 15. Злоупотреба овлашћења у привреди