П У Б Л И К А Ц И Ј Е

■ Информатор о раду Вишег суда у Сомбору за 2018. годину   (преузми)

■ Информатор о раду Вишег суда у Сомбору за 2017. годину   (преузми)

■ Правилник о уређењу јавне набавке у Вишем суду у Сомбору   (преузми)

■ Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца   (преузми)

■ Правилник о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама   (преузми)

■ Отворена листа дескриптора (кључне речи)    (преузми)