О Г Л А С Н А   Т А Б Л А

■ КОДЕКС понашања државних службеника Погледај документ

■ УПУТСТВО о начину приступа, систему рада и начину поступања "ИНФО-СЛУЖБЕ ЗА ПОДРШКУ АЛТЕРНАТИВНОМ РЕШАВАЊУ СПОРОВА" у Вишем суду у Сомбору. Погледај упутство

■ ОВЕРА ДНЕВНИКА И ИЗВРШЕНИХ ПРЕВОДА И ОВЕРА које врше стални судски тумачи могућа је на адреси Вишег суда у Сомбору - Венац Војводе Степе Степановића бр.13, на следећим местима и у назначеном времену:

Канцеларија бр.20 (приземље) - судија Валентина Кнежевић, првог радног дана у месецу у времену од 12 до 13 часова.

Канцеларија бр.71 (3.спрат) - судија Бранислав Петковић, првог радног дана у месецу у времену од 12 до 13 часова.

Канцеларија бр.73 (3.спрат) - судија Добрила Мрдак, првог радног дана у месецу у времену од 12 до 13 часова.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 025/412464 и 025/414033

■ СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ - у Вишем суду у Сомбору судијски сарадник Јелена Косовић се задужује за обављање послова у области помоћи и подршке оштећенима и сведоцима, која је прошла и одговарајућу обуку за ове послове.Контакт телефон:025/412446 лок.309

■ ПОСЕТА И ОБИЛАЗАК ученика средњих школа Вишем суду у Сомбору 23.маја 2018.године у организацији представника ОЕБС-а.

Portparol Viseg suda u Somboru objasnjava ucenicima srednjih skola Ucenici sa predstavnicima OEBS-a u poseti Visem sudu u Somboru Portparol Manela Operta Podunavac Ucenici u razgledanju sudnice Viseg suda u Somboru

■ ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА - Овлашћено лице у Вишем суду у Сомбору за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је самостални саветник Мр Манела Оперта Подунавац, која је уједно и портпарол суда.Контакт телефон:025/412446 лок.301