O Б Р А С Ц И

Образац захтева за разгледање списа
Образац захтева за разгледање списа - двојезични

Образац за препис и фотокопирање списа
Образац за препис и фотокопирање списа - двојезични

Образац Притужбе
Образац Притужбе - двојезични

Образац захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Образац захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја - двојезични

Образац жалбе против одлуке органа власти којим је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији
Образац жалбе против одлуке органа власти којим је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији - двојезични

Образац жалбе када орган власти није поступио/није поступио у целости/по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)
Образац жалбе када орган власти није поступио/није поступио у целости/по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) - двојезични

Захтев за признање стране судске одлуке
Захтев за признање стране судске одлуке - двојезични