О   С У Д У

Адреса: Венац Војводе Степе Степановића бр.13, 25101 Сомбор
Телефон: +381 (0)25 412 446
Факс: +381 (0)25 416 221
Електронска пошта: uprava@so.vi.sud.rs
Матични број: 08864292
ПИБ: 106400521
Жиро-рачун: 840-979621-74

Решењем Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 27.септембра 1952. године установљен је Окружни суд у Сомбору. Решење је објављено у Службеном гласнику Аутономне покрајине Војводине Народне Републике Србије бр.8 од 1.октобра 1952. године. Окружни суд је са радом почео 1.јануара 1953. године по одредби Повереника за правосуђе Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне покрајине Војводине и под тим је називом је радио до 31.децембра 2009. године.

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 116 од 22.децембра 2008. године установљен је Виши суд у Сомбору за подручје Основног суда у Сомбору. Под тим називом је почео са радом 1.јануара 2010. године.

Актуелним изменама и допунама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Виши суд у Сомбору је надлежан за подручја Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору, тј. за територију општина Апатин, Оџаци, Врбас, Кула, Србобран и град Сомбор.

Виши суд у Сомбору је суд опште надлежности. (види детаљније).