К О Н Т А К Т И

Председник суда: Бранислав Петковић
телефон: +381 (0)25 414 033
електронска пошта: predsednik@so.vi.sud.rs

Заменик председника суда: Радмила Вујин
телефон: +381 (0)25 412 446
електронска пошта: radmila.vujin@so.vi.sud.rs

Секретар суда, портпарол и овлашћено лице за поступање по захтевима
за приступ информацијама од јавног значаја:
Мр Манела Оперта Подунавац
телефон: +381 (0)25 412 446
електронска пошта: manela.podunavac@so.vi.sud.rs

Административно - технички секретар: Јованка Бељански
телефон: +381 (0)25 412 446
електронска пошта: jovanka.beljanski@so.vi.sud.rs, uprava@so.vi.sud.rs

Управитељ писарнице: Марта Ивошев
телефон: +381 (0)25 412 464
факс: +381 (0)25 412 163
електронска пошта: marta.ivosev@so.vi.sud.rs

Шеф дактило-бироа: Мира Вулин
телефон: +381 (0)25 412 464
електронска пошта: mira.vulin@so.vi.sud.rs

Шеф рачуноводства: Весна Родић
телефон: +381 (0)25 418 163
електронска пошта: vesna.rodic@so.vi.sud.rs

Шеф правосудне страже: Милисав Миросављевић
телефон: +381 (0)25 412 446

За помоћ и подршку сведоцима и оштећенима: Јелена Косовић
телефон: +381 (0)25 412 446
електронска пошта: jelena.kosovic@so.vi.sud.rs

Систем администратори: Ивана Сузић и Миомир Ерцеговић
телефон: +381 (0)25 412 464
електронска пошта: admin@so.vi.sud.rs